Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

ΕΟΠΥΥ Πειραιά - Αποζημείωση για γυαλιά οράσεως

Σήμερα πήγα να πάρω αμοζημείωση για γυλιά οράσεως που αγόρασα εγώ και η γυναίκα μου. Όταν πήγα στον ΕΟΠΥΥ Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Πειραιάς) έμαθα ότι δεν αρκούσαν τα ακόλουθα, αλλά χρειαζόταν να συμπληρωθεί και μια αίτηση καθώς επίσης να έχω και εξουσιοδότηση από την γυναίκα μου, που είναι η βασική ασφαλισμένη.

Ποια είναι τα βασικά, όπως αναφέρονται και στο website του Ε.Ο.Π.Υ.Υ:
  • Συνταγή από τον γιατρό η οποία θέλει σφραγίδα από τον ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ
  • Βεβαίωση από το κατάστημα οπτικών
  • Απόδειξη απο το κατάστημα οπτικών
Επιπλέον πρέπει να γνωρίζετε ότι επιτρέπεται αγορά γυαλιών μόνο μια φορά ανα τέσσερα χρόνια άτομα άνω των 12 ετών και μια φορά ανα 2 χρόνια για άτομα κάτω από 12 ετών.

ΥΓ: Θεωρητικά ο ασφαλισμένος δεν θα έπρεπε να κάνει καμία διαδικασία, αλλά θα την έκανε το κατάστημα οπτικών. Αυτό όμως δεν ισχύει, ή τουλάχιστον δεν ισχύει ακόμη!

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Laravel Custom Validation "comma separated*

Do you need to validate that something is a comma separated string and each entry should be then validated that it is a valid email, phone etc?

Simply add the following in your  AppServiceProvider's boot function:

        Validator::extend('comma_separated', function ($attribute, $value, $parameters, $validator) {
            $entryRules = $parameters[0];
            $parts = explode(",", $value);
            if ($entryRules) {
                foreach ($parts as $part) {
                    $entryValidator = 
                        validator(
                            ["value" => $part], 
                            ["value" => $entryRules], 
                            [],  
                            ["value" => $validator->getDisplayableAttribute($attribute) . " > Value"]
                        );
                    if ($entryValidator->fails()) {
                        foreach ($entryValidator->errors()->getMessages() as $validationErrors) {
                            if (is_array($validationErrors)) {
                                foreach ($validationErrors as $validationError) {
                                    $validator->errors()->add($attribute, $validationError);
                                }
                            }
                            else {
                                $validator->errors()->add($attribute, $validationErrors);
                            }
                        }
                        return FALSE;
                    }
                }
            }
            return TRUE;
        });

And use it like in the following snippet:

    $something = "something";
    $validator = validator(["value" => $something], ["value" => "comma_separated:email"]);

In my project, I have defined it in the $rules of my model class:

    public static $rules = [
      "datetime_from" => "required|date",
      "datetime_to" => "required|date|after_or_equal:datetime_from",
      "attendees" => "required|comma_separated:email",
      "title" => "required|min:3|max:255",
      "description" => "max:2000",
    ];

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Mobile edition