Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

How to use your custom font (iOS)

In order to use your own fonts in your iOS application, simple do the following:
  1. Add your font's file in your XCode project
  2. Include an entry to your project's plist for "Fonts provided by application" and include the filename+extension of you custom font
  3. Add the font's file in "Copy Bundle Resources" in the Build Phase of your project's target. **Also include your project's plist if it is not already included.
  4. Use your custom font using the factory method 
    [UIFont fontWithName:@"Alison_Regular" size:(CGFloat)13.0];
    where "Aliston_Regular" should be replaced by the filename of your font
    and 13.0 should be replaced by the font that you want

Gadget

Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων.

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Mobile edition