Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Periodic Table of the HTML 5 Elements!Josh Duck presents some of the HTML5 elements in a single table, visit http://joshduck.com/periodic-table.html!Note: Move your mouse pointer over the image above to see the visual effect that I have added using CSS3[1].

References:
[1] http://css3.bradshawenterprises.com/flip/

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Χρονικό κινητοποίησης φοιτητών στη ΝΕΤ - Κυριακη 25/09/11

Spring Android

Questions and accepted answers

  1. Do you want to develop a native android application? YES
  2. Will your application contact some server using REST, JSON or XML? YES/NO/MAYBE
  3. Will your application be integrated with social networks? YES/NO/MAYBE
  4. Do you want to do it from scratch? NO
Results

In case that you gave the accepted answers to the questionnaire then you can try Spring Android. Spring Android is an extension of the well known Spring Framework that aims to simplify the development of native Android Applications. In general, it uses the tools that Android SDK provides. You keep developing Android native apps using Eclipse, but you do not have to code everything from scratch or search for individual libraries. In fact it is an integration of existing libraries[1] so that you will not need to spend your useful development time on how they will all work together.
The tricky part is how to install everything that is necessary to work with Spring Android. The answer is the included References, see "What to install in order to use Spring Android", but in addition I would like to add that in order to check your setup using spring-android-showcase client, you will need to:
  • Create an Android Virtual Device named "7" and using Android 7 (2.1_R1) or change in pom.xml the value of the /project/properties/android-emulator  • Add YOUR_PATH_TO_THE_ANDROID_SDK_HOME element under the configuration/sdk of the plugin "maven-android-plugin"


Notes:

[1] Additional libraries that Spring Android includes: httpclient, httpcore, commons-codec, xmlParserAPIs, xpp3, jackson, gson, simple-xml


References:

  1. What to install in order to use Spring Android: http://blog.springsource.com/2011/02/09/spring-android-and-maven-part-2/
  2. Spring Android home page: http://www.springsource.org/spring-android
  3. Android Maven Plugin that is used to build native Android applications using maven: http://code.google.com/p/maven-android-plugin/
PS: If you would like to me to explain something in more detail simply ask me to do so!

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

HTML5 Rocks

Τον τελευταίο καιρό έχω αρχίσει να ψάχνω νέες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην ταχύτερη ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, αλλά παράλληλα να τις κάνει και πιο εύχρηστες!

Μια από αυτές τις τεχνολογίες είναι η HTML5 η οποια πλέον είναι ένα standard με αρκετές δυνατότητες που παλιότερα υλοποιούνταν από διάφορες περίπλο-κες JavaScript βιβλιοθήκες ή δεν υποστηρίζονταν και καθόλου.


Ψάχνοντας να μάθω πως να υλοποιώ web apps σε HTML5 μελέτησα διάφορες πηγές, αλλά θεωρώ ότι η πλέον κατάλληλη είναι ο ιστοχώρος html5rocks.com.

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Metawidget v1.30!

Last month I was starting a new private project for one of my clients. His most important request was that the structure of the business entities might change at any time! This request made me follow the model-driven development approach. In order to avoid re-inventing the wheel, I started evaluating the several open source frameworks that are available.

Finally I found a post that I had written on my own, one year ago! It was a post about Metawidget, a pretty simple to learn but very scalable Object Interface Mapping (OIM) technology[1]. Metawidget seems to be the best solution for my case, since it automatically generate the part of the GUI which binds to each domain class.

It should be noted that I preferred Metawidget because I had to develop the application was Swing based.

Notes:
[1] That how Metawidget is characterized by its own development team (reference: http://metawidget.sourceforge.net/doc/faq/core.php#oim).

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Mobile edition