Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Thin Client, μια λύση για οικονομικότερα και πιο συντηρίσιμα Δίκτυα

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη του Διαδικτύου (Internet) έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη εφαρμογών που "τρέχουν" μέσω του φυλομετρητή ιστοσελίδων (Web Browser). Αυτό ουσιαστικά υλοποιεί την ιδέα του Thin Client, όπου υπάρχει ένας κεντρικός υπολογιστής (Server) ο οποίος εκτελεί την εφαρμογή, ενώ από την άλλη μεριά υπάρχουν οι Thin Clients που την χρησιμοποιούν. Με αυτή την προσέγγιση οι clients δεν χρειάζεται να έχουν εγκατεστημένο κανένα επιπλέον λογισμικό πέραν του web browser. Αυτή η προσέγγιση μειώνει δραματικά το κόστος εγκατάστασης νέου client καθώς αφενός δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερη επεξεργαστική ισχύ και μνήμη αλλά ούτε χρειάζεται διαδικασία εγκατάστασης λογισμικου.

Χαρακτηριστικά παράδείγματα web εφαρμογών αποτελούν τα GMAIL, Google Documents, Google Reader και άλλες αντίστοιχες εφαρμογές. Το κόστος κατασκευής μιας τέτοιας εφαρμογής δεν είναι μεγαλύτερο από την κατασκευή μιας stand alone ή client/server, ενώ το κέρδος από το μειωμένο κόστος συντήρισης και αγοράς εξοπλισμού είναι ιδιαιτέρος μεγάλο.

Παραπομπές:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thin_client#History

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Mobile edition