Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

Πρώτη επαφή με το Grails

Σε παλιότερη άναρτηση είχα αναφερθεί στο framework Ruby On Rails. Ένα πακέτο που με χρήση scripts δημιουργεί την βασική δομή του προγράμματος και με την προσθήκη διαφόρων οδηγιών και εντολών ολοκληρώνεται η κατασκευή μιας πλήρως λειτουργικής εφαρμογής.
Ένα αντίστοιχο πακέτο είναι το Grails. Το Grails είναι ουσιαστικά η μεταφορά της λογικής του RoR σε ένα περιβάλλον όπου ο κώδικας γράφεται σε Groovy.
Η Groovy είναι μια γλώσσα βασισμένη στην Java αλλά με ελευθερία αντίστοιχη αυτής της Ruby. Οπως και στο RoR έτσι και στο Grails στοχος είναι η αποφυγη χρήσης περίπλοκων αρχείων ρυθμίσεων και η μη επανάλληψη κώδικα. Εφαρμοζεί το μοντέλο MVC (Model View Controller) στο ακέραιο και οδηγεί τον προγραμματιστή με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμείνει στην λογική του αποδεδειγμένα καλού αυτού μοντέλου.
Ελπίζω σύντομα να μου δωθεί η ευκαιρία να αναπτύξω κάποιο ιστοχώρο με χρήση αυτής της τεχνολογίας ώστε να σας πω τις απόψεις μου σε επίπεδο εφαρμογής.

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Mobile edition